• Energetikai szakreferens

Energetikai szakreferens

2016. december 21-től a jelentős energiafogyasztású gazdálkodó szervezetek számára kötelezővé tették a szervezettől független energetikai szakreferens igénybevételét.
A jelentős energiafogyasztást a 122/2015-os kormányrendelet pontosítja, mely úgy fogalmaz, hogy az energetikai szakreferens alkalmazására az a gazdálkodó szervezet köteles, melynek melynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, a 100 000 m3 földgázt vagy a 3 400 GJ hőmennyiséget.
A jogszabály szigorú feltételekhez köti, hogy ki lehet energetikai szakreferens:

Az a független és jogosultsággal rendelkező személy vagy vállalkozás láthatja el az energetikai szakreferens feladatokat, aki / amely:

Természetes személy, esetén:
rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel
végzettségének megszerzését követően rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal
sikeres energetikai audit vizsgát tett
2017.07.01-től évente minimum egy alkalommal szakmai továbbképzésen vesz részt
öt évente megújító energetikai audit vizsgát tesz

Gazdálkodó szervezet esetén:
rendelkezik energetikai szakreferens jogosultságú munkavállalóval

regisztrációs díjakat megfizette

Az energetikai szakreferens alkalmazását a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal felé be kell jelenteni. Erre a gazdálkodó szervezeteknek az igénybevételtől (a szerződéskötéstől) 30 nap áll rendelkezésükre.
Energetikai szakreferens alkalmazásának és MEKH felé történő bejelentésének elmulasztása esetén a bírság: 200.000 Ft -2.000.000 Ft (forrás: Ehat. 21/C. § (4))