Rita Zólyomi
WarpTheme offer free high quality Joomla! Templates and WordPress Themes for you to create beautiful websites
Website URL: http://warptheme.com

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 22/C. § pontja előírja, hogy a nagyvállalat és - ha az energetikai szakreferenst igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet nem minősül nagyvállalatnak - az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet a Hivatal részére adatszolgáltatást teljesít a tárgyévet megelőző évi energiafelhasználás mértékéről, valamint a megvalósult energiahatékonysági intézkedésekkel, fejlesztésekkel, üzemeltetési megoldásokkal kapcsolatos energiamegtakarítási adatok

2017. februárjában meg is jelent a 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről, mely jobban körülírta, hogy az adatszolgáltatás milyen információkra kell, hogy kiterjedjen.

A június 12-én közzétett adatlappal lett azonban csak teljes a kép. Az új űrlapot nagyvállalatoknak és nagyvállalatnak nem minősülő, energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezeteknek kell benyújtani.

Az adatszolgáltatás módja: az adatlap kizárólag elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül nyújtható be.

Az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet esetén az adatszolgáltatását a szakreferensnek kell benyújtania a gazdálkodó szervezet nevében.

Nagyvállalatok esetén 2017. június 30-áig, míg a nagyvállalatnak nem minősülő energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet esetén 2018. június 30-áig kell az első adatszolgáltatást benyújtani.

Az adatlap letölthető a Dokumentumtárból.

péntek, 17 február 2017 15:26

Éves nagyvállalati adatszolgáltatás

A Magyar Közlöny 2017. évi 24. számában megjelent a 2/2017. MEKH rendelet, mely pontosítja, hogy a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás mit is takar pontosan..

kedd, 21 február 2017 15:25

Hogy kell bejelenteni a szakreferenst?

A 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról úgy rendelkezik, hogy az energetikai szakreferens igénybe vételére köteles gazdálkodó szervezetek az igénybe vételt követő 30 napon belül kötelesek erről bejelentést tenni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál.

A bejelentés ügyfélkapun keresztül történik, ezért a folyamat a beazonosítás miatt kétlépcsős:

Az Energiahatékonysági törvény szerint az energetikai szakreferens egyik legfontosabb feladata, hogy az Ügyfele havi jelentéseket készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében.

csütörtök, 01 június 2017 00:00

Változott az energetikai szakreferens bejelentése

Ahogy korábban már megírtuk, a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról úgy rendelkezik, hogy az energetikai szakreferens igénybe vételére köteles gazdálkodó szervezetek az igénybe vételt követő 30 napon belül kötelesek erről bejelentést tenni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál.