• Hírek
  • Mit kell tartalmazni az éves jelentésnek?

Mit kell tartalmazni az éves jelentésnek?

Rate this item
(1 Vote)

Az Energiahatékonysági törvény szerint az energetikai szakreferens egyik legfontosabb feladata, hogy az Ügyfele havi jelentéseket készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében.

Majd ezt követően minden év május 15-ig összefoglaló éves jelentést készít az Ügyfél számára készített havi jelentések alapján a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről.
Az éves jelentés elkészítéséhez a szakreferensek számára nem áll rendelkezésre semmilyen formanyomtatvány, mindössze a jogszabályban rögzített néhány előírást kell betartani. Ennek következtében bizonyos, hogy a szakreferensi éves jelentések különböző adattartalommal fognak elkészülni.
Véleményünk szerint az energetikai szakreferensi jelentésnek a legfőbb célja, hogy nyomon lehessen követni az Ügyfél energiafelhasználását, az elért energia megtakarításokat, a megtett energiahatékonysági intézkedéseket és a jövőre vonatkozó vállalásokat.

Emellett az Ügyfél igényeit figyelembe véve számos hasznos információval kiegészíthető az éves jelentés:
- energia beszerzési árak alakulás;
- a vállalat energiamérlege;
- benchmark összehasonlítások;
- tervezett energiahatékonyság növelő beruházások ismertetése;
- számos Ügyfelünk rendelkezik ISO50001 energiairányítási rendszerrel. Számukra az éves jelentés kiváló visszacsatolás lehet, hogy hogyan alakultak az adott évben a különböző energiahatékonysági mutatók, mely kitűzött intézkedések valósultak meg, és hogyan halad a vállalat a kitűzött célok elérése mentén.

A jogszabály azt is előírja, hogy az Ügyfél az elkészült jelentést publikálja honlapján. Azonban a jogszabály azt nem veszi figyelembe, hogy számos cég nem rendelkezik honlappal. A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal állásfoglalása szerint ez nem mentesíti a szakreferens az éves riport határidőre történő elkészítése alól. A riportot május 15-ig át kell adni az Ügyfél részére, akinek biztosítani kell az éves jelentés megismerhetőségét (pl. ügyfélforgalom számára nyitvaálló helyiségben kifüggesztéssel, ügyfelek részéről történő megkeresés esetén a jelentés átadása stb.).

Read 828414 times Last modified on hétfő, 31 július 2017 08:22
Rita Zólyomi

WarpTheme offer free high quality Joomla! Templates and WordPress Themes for you to create beautiful websites

Website: warptheme.com